Tiền viện phí để chữa bệnh sùi mào gà là bao nhiêu?

Tiền viện phí để chữa bệnh sùi mào gà là bao nhiêu?

img