Tiền viện phí để chữa bệnh sùi mào gà là bao nhiêu?

Tiền viện phí để chữa bệnh sùi mào gà là bao nhiêu?


Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img