Vùng kín bị sưng và lồi ra

Vùng kín bị sưng đỏ và rát

img