Vùng kín bị sưng và lồi ra

Vùng kín bị sưng đỏ và rát


Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img