xét nghiệm HPV

Bị sùi mào gà thì khám và siêu âm bình thường có phát hiện được không?


Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img