Sùi mào gà ở hậu môn thường ít gặp và nó chỉ xuất hiện ở những người quan hệ bất thường

Cập nhật: 29/05/2014 1:17 - 69637 Lượt xem

Sùi mào gà ở hậu môn thường ít gặp và nó chỉ xuất hiện ở những người quan hệ bất thường

Tư vấn miễn phí


img